Niepojęte dary

Niepojęte dary dla nas daje
D A G D
Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
h A7 D
Gdy się wieczne Słowo ciałem staje,
D A G D
Mocą swojej cudownej sprawy.
h A7 D
Nędze świata preczodmiata
D H7 e A7
A płaczliwe jęczenia
h e A A7
W dźwięków głosy pod niebiosy
D H7 e A7
I w wesele zamienia;
h e A A7
Skąd dziś wszyscy weseli,
D h
Wyśpiewują anieli:
D h
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
D A G D
A na ziemi pokój ludowi.
h A7 D

Patryarchów świętych upragnione
Spełniło się oczekiwanie,
Kiedy Słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądanie.
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie,
Ciemne błędy gasząc wszędy,
Światła czyni zjawienie;
Stąd dziś każdy z anioły
Wyśpiewuje wesoły:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.
Już prorockich przepowiedzeń skutki
Odmieniły świat cały mile:
Oddalając uprzykrzone smutki,
Przywróciły wesołe chwile!
Wszędy echo brzmi z pociechą,
Że z daru Zbawiciela,
Upewnienie o zbawienie
Dopełniło wesela:
Więc z niebieskimi szyki,
Wydajmy dziś okrzyki:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
Dzięki Bogu czyni nieskończone
Za zjawione ludziom zbawienie;
Radość nasza z Messyasza
I wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swem narodzeniu
Brzmijże świecie wesoło,
Wydaj odgłos w około:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało:
By nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca Ciałem się stało.
Sługa z pana, ach odmiana,
Niesłychane przykłady!
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady.
Więc niech pienia odgłosy
Idą aż pod niebiosy.
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Uczynione z Twej miłości związki
Bóstwa Twego z naszym rodzajem,
Sprawiły nam ścisłe obowiązki,
Byś miłowan od nas był wzajem.
Dajże Panie, me kochanie,
By ogniste pożary
W sercach trwały na wiek cały,
Byś był kochan bez miary.
Nuż i teraz w miłości
Wyśpiewujmy radości:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi!