Niechaj będzie głośno wszędzie

Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana.
D G A
Niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana.
D G A
Witaj Jezu, Zbawicielu,
D G e A
Witaj nasz Odkupicielu,
h e A D
Witaj, witaj nasz Królu.
D G A A7 D

Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie;
z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie:
witaj, z Panny narodzony,
witaj w żłobie położony,
witaj, witaj nasz Zbawco.

Zna świat cały, jak Król chwały, poniżył się wiele,
Gdy z Boskiego tronu swego przyszedł w ludzkim ciele,
Aby gdy Bóg poniżony,
Człowiek został wywyższony;
Przebóg, przebóg, co za cud!

Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała
Jezusowi Chrystusowi, a niech będzie stała!
I Maryi wsze stworzenie
niech zanuci głośne pienie:
witaj, witaj Maryjo!