Nie należy Tobie

Nie należy Tobie,
a E7
Jezu leżyć w żłobie:
a E7 G
Lecz pałace, materace, służą twej osobie.
C d G E7 a E a

Nie leż z bydłem w sianku,
Niebieski Baranku.
Serce moje za pokoje, przyjmijże kochanku.

Gdy będę mieć Ciebie,
Już będę jak w niebie.
Twej pomocy w mej niemocy doznając w potrzebie.

Pastuszkowie mali
Twej łaski doznali,
Gdy zbawienie, odkupienie przez Cię odebrali.

Przynieśli barana,
Ofiarę dla Pana,
Przygrywali i witali wielkiego Hetmana.

A my Ci co damy,
Swego nic nie mamy?
Sercem całem z duszą z ciałem Tobie się oddamy.