Narodził się Syn Boży

Narodził się Syn Boży,
nam grzesznym na radość.
R. Dzieciątkiem się ukazał
Którego w niebie znać
Być był do nas nie przeszedł
nigdy by był nie wyszedł
nędzny człowiek z grzechu.
O najświętszy Jezusie
nad grzesznymi zmiłuj się,
do Ciebie wołamy.