Narodził się nam Zbawiciel

Narodził się nam Zbawiciel.
D G
Jezus Chrystus Odkupiciel,
e D G A7
w Betlejem, żydowskim mieście,
D G D
z Panny Maryi czystej.
e D G A7 D

Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta.
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.

Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich Anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się bojaźnią wielką.

Rzekł im Anioł: \"Nie bójcie się,
ale się z tego weselcie!
Narodził się Zbawiciel wam,
Który rzeczon Chrystus Pan\".

Wtedy Anieli śpiewali,
a wielkim głosem wołali.
\"Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!\"

Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.