Narodzenia dzień bożego

Narodzenia dzień Bożego
Jest kolędą święta tego:
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Oto dziś w niebie Anieli,
Po kolędzie są weseli.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Dziś kolędę i pasterze
Panu dają, a Pan bierze.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Trzej królowie z dobrej wiary
Po kolędzie niosą dary.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

I Matuchnie tego Pana,
Jest kolęda z Synem dana.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Sam Bóg dziś kolędę z nieba
Światu daje, jakiej trzeba.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

W dzień narodzenia Bożego,
Jest kolęda dla każdego.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Sercem, słowem i darami
Tę kolędę uczcić mamy.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Wszystkim, Chryste, czczącym Ciebie
Daj kolędę tu i w niebie.
Tedy się radujmy, wszyscy wyśpiewujmy,
Kolęda, kolęda!

Radującym się społecznie,
Waszmość kolędę koniecznie,
Dobrą nagotujcie, hojnie utraktujcie.
Kolęda, kolęda.