Na Boże Narodzenie

Na Boże Narodzenie
weselą się anieli
i z weselem śpiewają
Bogu cześć, chwałę dają.

Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
panną czystą została.

Zwiastował też Gabryjel
pasterzom to wesele,
Chrystusa narodzenie,
namgrzesznym pocieszenie.

Panna Syna poczęła...

Trzej Króle przyjechali
dary mu oddawali,
mirrę, kadzidło, złoto,
wzięli zapłatę za to.

Panna Syna poczęła...

Gwiazda się ukazała,
która ich uprzedzała,
na tym miejscu stanęła,
gdzie Panna z Synem była.

Panna Syna poczęła,
Chrystusa porodziła,
czystą panną została. Amen.