Mesyjasz przyszedł

Mesyjasz przyszedł na świat prawdziwy
D G A D
I Prorok zacny z wielkim dziwy,
D G A D
Który przez swoje znaki,
D G
Dał wodzie winne smaki,
e A
W Kanie Galilejskiej.
h G A D

Wesele bardzo zacne sprawiono,
Pana Jezusa na nie poproszono,
I zwolenników Jego,
By strzegli Pana swego,
W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy znoszą,
Pana Jezusa, aby jadł proszą;
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają
W Kanie Galilejskiej.

Matka zaś Jego, gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała,
Prosiła Swego Syna,
By uczynił z wody wina
W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, chcąc tym uszlachetnić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody,
Hej gody, gody, gody!
Wnet będzie wino z wody
W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody wino czerpali,
Hej wino, wino, wino!
Lepsze niż wcześniej było,
W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie Twojego Syna,
Każ nam nalewać Panienko wina!
Hej wina, wina, wina!
U tak dobrego Syna,
W Królestwie niebieskim.