Już pochwalmy króla tego

Już pochwalmy Króla tego,
w Betlejem narodzonego,
i Maryją Matkę Jego,
Pana dworu niebieskiego.

Jemu służy słońce, miesiąc,
we dnie, w nocy nieprzestając;
A postoli, Męczennicy,
chwalą Boga społem wszyscy.

I my także chwalmy Jego,
tego Króla niebieskiego;
w Betlejem narodzonego,
i Maryą, Matkę Jego.