Jezusa Narodzonego

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
A D A E7 A
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy;
A D A E7 A
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
A D E A
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
fis h E7 A

Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
że Go będziem witać w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...

Oddajmy za mirrę miłość, iż Go serdecznie
nad wszystko kochamy i kochać będziem wiecznie.
Oddajmy wesoło...

Przyjmij Jezu po kolędzie te nasze dary,
odbierz Sobie serca, dusze, za Swe ofiary.
Byśmy Cię samego kochali jak swego,
kochali jak swego Stwórcę na wieki.