Jezus mój malutki

Jezus mój malutki,
Czemu leży w tych jasełkach nagutki?

Panienko Matuchno,
Czemu ten Panicz leży ubożuchno?

Uwiń Go w pieluszki,
Pościel sianka, kiedy niemasz poduszki.

Niechże nie ziębnieje,
Boć zbyt zimny i ostry wiatr Nań wieje.

Bo to jest Pan dobry,
Cichy, skromny, także też i nadobny.

Nu Kuba do roga;
Zabrzmij, zagraj, żeś oglądał dziś Boga.

Nu Kuba w cymbała;
Zagraj, zabrzmij Panu pod niebiosy: Chwała.

Nu wszyscy chętliwie
Dajcie Bogu cześć i chwałę życzliwie.