Idą, idą monarchowie

Idą, idą Monarchowie,
A E
I ze wschodu trzej królowie,
A E
By powitać tam w żłóbeczku
A E
Boga z nieba na sianeczku,
A E
Który zstąpił na tę ziemię,
A E D A
Aby zbawić ludzkie plemię.
D A E E7 A

Niosą dary Monarchowie
I ze wschodu trzej Królowie,
Niosą dary cenne, drogie,
Zwyciężają trudy mnogie,
A z darami pokłon dają,
Boga kornie wychwalają.

Nas na dary nie stać, Boże!
Złota, miry, któż dać może?
Lecz my spieszym z łzą błagania,
Żebrząc Twego zlitowania:
Boże Wielki - Sprawiedliwy,
Daj dla Polski dzień szczęśliwy!

Polska dała już w ofierze
Łez krwi morze, silna w wierze,
Niezłamana, nieugięta,
Jak na krzyżu dziś rozpięta;
Gdy wróg depce ją ze złością,
Patrzy w niebo wciąż z ufnością.

Ona dzisiaj wraz z Królami
Spieszy do Cię z swemi łzami,
Ona błaga, wznosząc dłonie,
Pokazując na ból w łonie:
Boże Dziecię! świt wolności
Niech rozbłyśnie nam w jasności!

Boże Dziecię, jako dary
Przyjm rozliczne te ofiary,
Które Polska przynosiła,
Gdy Kościoła wciąż broniła
I błogosław tej krainie,
Która łzami sto lat płynie.