Witam Cię, witam

Witam Cię, witam, Jezu me kochanie,
a G C d E a
Który się dzisiaj rodzisz w nędznym stanie,
a G C d E a
Dla zbawienia niewdzięcznego
a G C G C
Człowieka i sługi swego.
G E d E a

Witam Cię, witam, o Boże wcielony,
Z Panny przeczystej cudownie zrodzony,
Który mieszkasz z aniołami,
A tu między bydlęlami.

Witam Cię, witam, o Panie nad pany,
Królu nad królmi, z nieba dziś zesłany:
Tam Ci trony usługnją,
Tu Cię ludzie nie przyjmlą.

Witam Cię, witam, co królestwa dajesz,
Sam teraz w stajni bydlęcej zostajesz:
Ptastwopiórami odziewasz,
A sam od zimna omdlewasz.

Witam Cię, witam, o Stwórco wszechmocny,
Tyś Pan zastępów, Tyś jest hetman mocny:
Mając zwalczyć czarta złego,
Przybrałeś postać słabego.

Witam Cię, witam, Panie szczodrobliwy,
Który bogacisz ten świat złota chciwy :
A sam leżysz tak ubogi,
Na sianeczku, Jezu drogi.

Witam Cię, witam, o przedwieczne słowo,
Który obdarzasz niemowlęta mową:
Sam zaś nie mówisz słowami,
Tylko płaczem, tylko łzami.

Witam Cię, witam, przedwieczna mądrości,
Któraś z zbytecznej ku ludziom miłości,
Mądrość swoją zataiła,
I rozum Boski zakryła.

Witam Cię, witam, Panie nieba, ziemi,
Któryś się zjawił pomiędzy swojemi,
A swoi cię nie poznali,
Owszem od siebie wygnali.

Błagam, o Jezu, Twego przebaczenia,
I chcę nadgrodzić tak ciężkie zelżenia:
Bogiem Cię swoim uznaję,
I na służbęć się oddaję.