Gloria, gloria wykrzykujcie

Gloria, Gloria wykrzykujcie,
Gloria, Gloria wyśpiewujcie,
Gloria na wysokości,
a pokój ludziom w nizkości,
pokój ludziom w nizkości.

Gloria, Gloria pastuszkowie,
śpiewają Mu Aniołowie,
Gloria Bogu na niebie,
bo On nas stworzył dla Siebie.

Do Betlejem się pospieszcie,
dary Panu prędko nieście,
Tam znajdziecie Dzieciątko,
Panieńskie Niewiniątko.

Gloria, Gloria wykrzykujcie,
a stajenki nie mijajcie,
Tam się zjawił Bóg z nieba,
Gloria śpiewać Mu potrzeba.