Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi,
A D E cis
i na świat przychodzi,
fis h E A
Ciemna noc w jasności
A D E cis
promienistej brodzi.
fis h E A
Aniołowie się radują,
E A
Pod niebiosy wyśpiewują;
E A
Gloria, gloria, gloria
A A7 D h E Cis7
in Exelsis Deo!
fis A D h D E A

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czem prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

\"O niebieskie duchy i posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy.\"
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

\"Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski\".
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli
i zupełnie tak zastali,
jak Anieli im zeznali.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia,
padli przed Nim na kolana
i uczcili swego Pana.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!

Wreszcie kiedy pokłon Panu już oddali
Z wielką wesołością do swych trzód wracali
Że się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!