Dziś przed świtaniem

Dziś przed świtaniem, wdzięcznem wołaniem
C
W obłokach i skokach,
G C G C
Kogóś Aniołowie
F d
Niebiescy duchowie,
C G
Chwalili.
C G C

Gdy się dziwuję i przypatruję
Zdumiany, stroskany:
Widzę dziecię w żłobie,
Przy niem dwie osobie
Stojące.

Bóg to wcielony, tak uniżony
Dla ludzi: gdyż słudzy
Jemu osioł z wołem
W stajni pod okołem
Hołdują.

Więc Kuba brachu, śmiało bez strachu
Przygrywaj i śpiewaj
Chwałę Panu temu,
Dziś narodzonemu
W Betleem.

A ty Michale nie stój na wale,
Weź miarę w fujarę:
Wdzięczną melodyją,
Jezusa z Maryją
Wychwalaj.

Wy pastuszęta i wy bydlęta,
Klękajcie: oddajcie
Honor należyty,
Gdy ludzkiem zakryty
Bóg ciałem.