Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
D A
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
D A
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi.
A D
Anieli grają, króle witają,
A D
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
D
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna,
D H7 e G A7 D

Maryja Panna Dzieciątko piastuje
i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...

I trzej Królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli,
i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie
Chrystus się rodzi ...

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony
Chrystus się rodzi ...