Dziecię się narodziło nam

Dziecię się narodziło nam.
Syn dany jest nam,
Którego panowanie na ramionach jego
a będzie nazwane imię jego Dziwny Poradny,
Bóg Mocny.

Śpiewajcie Panu Pieśni nowe,
Chwała bądź Bogu Ojcu,
i Synowi
albowiem wielkie rzeczy uczynił,
także i Duchowi Świętemu. Amen.