Do Betlejemu pełni radości

Do Betlejemu pełni radości
C7 F C7 F
Śpieszmy powitać Jezusa małego,
C 7 F g C7 F C7
Który dziś dla nas cudem miłości
g F C g F C
Zstąpił na ziemię z nieba wysokiego.
F B C7 F

Spieszmy więc, spieszmy, On nas woła,
On na to przyszedł, ażeby nas zbawił,
Otoczmy żłóbek Jego dokoła,
Aby nas rączką Swą pobogosławił.

Witaj nam, witaj, Panie nasz drogi!
My Ci składamy cześć i hołd pod nogi.
Daj nam, Abyśmy tu łask doznali,
Z Tobą na wieki w niebie królowali.