Co to za nowina

Co to za nowina, że Bóg Dziecina, na świat się narodził.
Pan Dobry, Święty i Niepojęty, lud swój oswobodził.

Czegóż nam trzeba, gdy już i nieba chwałę wyśpiewują,
Że od poranku, w szopie na sianku, Zbawcę wynajdują.

W moment tak miły, gdy nasze siły, razem z pastuszkami,
Witają Pana, nucąc od rana, pospieszą z darami.

Wszak nas uraczy, gdy kto zobaczy, Galilejskim winem,
Gdy wino z wody, zrobi na gody, zdziwi świat tym czynem.

O wino święte, dajesz ponętę do tej wesołości,
Że śpiewa wdzięcznie, każdy z nas zręcznie, z serca obfitości.

Poczekajmyż jeno, a pijmy to wino, a miło nam będzie,
Gdy Pan Wcielony, przyjmie uczczony, wiwat po kolędzie.