Cieszmy się i pod niebiosy

Cieszmy się i pod niebiosy
C G
Wznośmy razem miłe głosy:
C a G G7
Bo wesoła dziś nowina,C
C G
Czysta Panna rodzi Syna.
C a G G7
Bijcie w kotły, w trąby grjacie,
d G C a
A Jezusa przywitajcie,
d G C G
Nowo narodzonego.
C F G G7 C

Złożyła go na sianeczku,
Między bydlęty w żłobeczku:
Aniołowie go witają,
Chwałę z wysoka śpiewają.
Bijcie w kotły...

Pasztuszkowie na znak dany,
Znalazłszy Pana nad Pany,
Z pociechą serca witają,
Bogiem go swoim wyznają.
Bijcie w kotły...

Trzej Królowie ode wschodu,
Z darami swego narodu,
Do Betleem pospieszają,
Pokłon i dary mu dają.
Bijcie w kotły...

I my go też przywitajmy,
I wesoło zaśpiewajmy:
Witaj śliczne niewinniątko,
Zesłane z nieba dzieciątko.
Bijcie w kotły...

Tyś jest Synem najwyższego,
Tyś Panem świata całego:
Przez twe święte narodzenie,
Odpuść grzechy, daj zbawienie.
Bijcie w kotły...