Brama Boża się otwiera

Brama Boża się otwiera,
Dzień wesoły!
W której łaska się otwiera,

Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnia tego wesele
Zabrzmi w powszechnym kościele.

Matce-Pannie cześć i chwała,
Dzień wesoły!
Wiernym nadzieja powstała,

Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnia tego wesele
Zabrzmi w powszechnym kościele.

Tobie, Panie, dajem pienie,
Dzień wesoły!
Na Twe święte narodzenie,

Dzień to jest wesoły!
Niechaj dnia tego wesele
Zabrzmi w powszechnym kościele.