Bóg się z Panny narodził

Bóg się z Panny narodził,
C F G
By ludzi oswobodził.
d G C
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
C a d G
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.
C a d F G C

Rozkwitła się lilija,
Nieskażona Maryja:
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

Porodziła nam Syna,
O wesoła nowina!
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

Aniołowie śpiewają,
Bogu chwałę oddają:
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

Pasterze w nocnej dobie,
Witają go we żłobie:
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

Wół i osioł klękają,
Stwórcą go swym uznają:
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

Trzej Królowie z darami,
Śpieszą i z pokłonami:
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

O ludu chrześcijański!
Śpiewaj chwałę w dzień Pański.
Tego dnia wesołego, Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.