Boscy posłowie, o święci Anieli

Boscy posłowie, o święci Anieli
G G C D G
Od was nam przyszła z nieba ta nowina:
G G C D G
Że w stajeneczce, na biednej pościeli,
G C D G
Panna powiła nam Boskiego Syna.
G C D G
My się dziś biedni radujemy z wami,
G C G D
Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.
G C G C D G

Biedne pastuszki, pobożni prostacy!
Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli;
chociaż byliście najwięksi biedacy,
pierwsi z darami do szopki przybyli.
Jak wy Jezusa witali ze łzami,
tak my, biedacy, witamy go z wami.

Od Wschodu Mędrce, królowie bogaci!
Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili,
wyście w pastuszkach poznali swych braci
i razem z nimi Bogu się skłonili.
Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami,
tak my Go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.

My wszyscy ludzie, mądrzy i prostacy,
mali, wysocy, biedni i bogaci!
My, dziś w Jezusie równi i jednacy,
kochać się mamy, jak rodzonych braci!
Razem śpiewajmy: Jeden Bóg nad nami!
On naszym Ojcem, my Jego synami!