Witaj Jezu nasz kochany

Witaj Jezu nasz kochany, nasz kochany,
C G C G C G G7C
Zbawicielu pożądany, Zbawicielu pożądany:
F G a d G a
Zbawicielu pożądany, Zbawicielu pożądany:
F G a d G C
Witaj jedyna pociecho,
d G C a
Tobie pieni naszych echo,
d G C a
Dziś poświęcamy.
d G G7 C

Wszechmogący wielki Boże!
Któż twą dobroć pojąć może,
Którą stworzeniu wyłuszczasz,
Gdy dla nas niebo opuszczasz,
Na świat zstępujesz.

Będąc Panem, będąc Bogiem,
Ziemskim nie gardzisz barłogiem:
Na bogactwa nic nie godzisz,
W podłej stajence się rodzisz,
Jezu kochany.

Królem będąc nad wiekami,
Tu otoczon bydlęlami:
Złożon na sianku zostajesz,
Śmierci dla nas się poddajesz,
Boże prawdziwy.

Radością się cieszmy stałą,
Albowiem nas to spotkało,
Przywitać go przed Panami,
Radość jego jest być z nami
Tu ubogiemi.

Z łona Ojca nam zesłany,
Zbawiciel nasz Pan nad pany,
Porzuca dziedzictwo swoje,
Dzieli prace, trudy, znoje,
Z tobą stworzenie.