Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:
C G C G C
Chrystus się wam narodził
C F D7 G
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście
C F C F C G
narodził się w ubóstwie
a d C G
Pan wszego stworzenia.
a d G C

Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
Pałacu kosztownego żadnego,
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,
nigdy nie wysłowione.
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości,
panieństwa swojego.

Bogu bądź cześć i chwała,
która by nie ustała.
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi,
i Świętemu Duchowi
w Trójcy Jedynemu.