Anioł pański otoczony światłością

Anioł Pański otoczony światłością dokoła
A E A
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:
A E A
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
D A E A
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.
A E A

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.
Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie.