Witaj Jezu kochany

Witaj Jezu kochany,
Witaj Panie nad Pany;
Tyś jest nsza pociecha, pociecha,
Ty nas zbawisz od grzecha, cha cha cha,
Od grzecha.

Pozwoliłeś rączeńki,
Jezuleńku maleńki,
Pozwółże i gębuli, gębuli,
Niech się grzesznik przytuli, li li li,
Przytuli.

A tam Boże kto Tobie,
Plązy czyni przy żłobie,
Tam pasterzów gromada, gromada,
Co śpiewają: ta da da, ta da da,
Ta da da.

A my stojąc wokoło,
Zaśpiewajmy wesoło:
Chwała Bogu na ziemi, na ziemi,
W niebie, z Matką, Świętemi, mi mi mi,
Świętemi.

A tak wszyscy zagrali,
Wesoło zaśpiewali:
Wesołe nam nowiny, nowiny,
Narodził się jedyny, ny ny ny,
Jedyny.

Narodził się Syn Boski,
Ściskajmyż go za nóżki,
Byśmy grzechów nie znali, nie znali,
W niebie z nim królowali, li li li,
Królowali.