A wczora z wieczora

A wczora z wieczora,
C G C
A wczora z wieczora
C A7
Z niebieskiego dwora,
d G
Z niebieskiego dwora
a G C

Przyszła nam nowina,
Przyszła nam nowina,
Panna rodzi Syna,
Panna rodzi syna.

Boga prawdziwego,
Boga prawdziwego,
Nieogarnionego,
Nieogarnionego.

Za wyrokiem Boskim,
Za wyrokiem boskim
W Betlejem żydowskim,
W Betlejem żydowskim.

Pastuszkowie mali,
Pastuszkowie mali
W polu wtenczas spali,
W polu wtenczas spali.

Gdy anioł z północy,
Gdy anioł z północy
Światłość z nieba toczy,
Światłość z nieba toczy.

Chwalę oznajmując,
Chwalę oznajmując,
Szopę pokazując,
Szopę pokazując,

Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
Wołem i oślątkiem,
Wołem i oślątkiem.

I z Józefem starym,
I z Józefem starym
Nad Jezusem małym,
Nad Jezusem małym,

Chwalą Boga tego,
Chwalą Boga tego,
Dziś narodzonego,
Dziś narodzonego.

Natychmiast pastuszy,
Natychmiast pastuszy
Natychmiast pastuszy,
Natychmiast pastuszy

Weseli bez miary,
Weseli bez miary
Niosą z sobą dary,
Niosą z sobą dary.