A cóż z tą dzieciną

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili,
a d a E a
Patuszkowie mili, że się nam kwili?
a d a E a
Zaśpiewajmy mu wesoło
C G
I obróćmy się z nim wkoło,
C G
Hoc, hoc, hoc, hoc.
a d E a

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,
dlatego tak z nami nierade skacze.
Więc ja Mu dam kukiełeczkę
i masełka osełeczkę
Pa, pa, pa, pa, pa.

Czy bez Matuleńki płacze Dziecina?
Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:
Mama, Mama, do Dziecięcia!
Utul tego płacz Panięcia,
Ma, ma, ma, ma, ma.

Czy dlatego płacze mój złoty duszka,
że nie ma Józefa w domu, staruszka?
Więc Józefa zawołajmy
i ciesząc Go, zaśpiewajmy
Ta, ta, ta, ta, ta.

Albo Pacholęciu w dudki zagrajmy
i na piszczałeczkach rozweselajmy:
Li, li, li, li, moje dudki,
skacz, robaczku mój malutki.
Li, li, li, li, li.