Z Bożego Narodzenia

Z Bożego Narodzenia
anieli się weselą,
radując się śpiewają,
jednego Boga chwalą:
Panna Boga poczęła,
Krystusa porodziła
Panna nieporuszona.

Dzieciątko w jasłkach leży,
z kwapieniem się pospieszmy,
wszytcy Mu chwałę dajmy
i z anioły śpiewajmy:
Panna Boga poczęła,
Krystusa porodziła
Panna niepokalana.