Najświętsza Panienka

Najświętsza Panienka po świecie chodziła,
kiedy Pana Jezusa w żywocie nosiła.

Poszła Ona była do Betlejem miasta
i napotkała w drodze chłopka ubogiego,
i zaraz czym prędzej pobiegła do niego. *

Mój ubogi chłopku, ubogi chłopeczku,
przenocuj mnie, przenocuj, w swoim budyneczku.

O prześliczna Pani, jak Cię przenocować mam,
mały budyneczek mam, do Boga dziatek mam.

O prześliczna Pani, pójdźże do tej szopy,
będziesz ci tam miała swój nocleg spokojny.

Wyszedł chałupniczek na dwór o północy,
[a] nad szopą śliczna gwiazda świeci.

Żebym [ja] był wiedział, Panienko, o Tobie,
że Ty dziś porodzisz Syna w mojej szopie,

byłbym ja się układł z dziatkami pod progiem,
a Ty, Najświętsza Panno, w izbie z Panem Bogiem.

*wiersz trzeci śpiewa się na tą samą melodię co wiersz 2