Witaj Jezu Dzieciątko

Witaj, Jezu Dzieciątko; O Chryste niewiniątko,
Tego dnia wesołego z narodzenia Bożego
weselmy się, radujmy się,
weselmy się, radujmy się,
Bogu Chwałę dajmy, śpiewajmy.

Bóg z Panny narodzony, by człowiek był zbawiony,
Tego dnia wesołego z narodzenia Bożego
weselmy się radujmy się...

Aniołowie śpiewają, do wesela wzywają,
Tego dnia wesołego z narodzenia Bożego
weselmy się radujmy się...

My stojący wokoło, zaśpiewajmy wesoło,
Tego dnia wesołego z narodzenia Bożego
weselmy się radujmy się...