Hej hej, lelija

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Hej, porodziła Pana Jezusa
Panna Maryja.

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Tam między dwoma bydlątkoma
tam leży słoma barłożeczkoma,
tam porodziła Pana Jezusa*
Panna Maryja.

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
W co powijała Pana Jezusa
Panna Maryja?

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
W Najświętszej Panny pogłowniczek,
w świętego Józefa przypaśniczek,
w to powijała Pana Jezusa*
Panna Maryja.

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
W czym kołysała Pana Jezusa
Panna Maryja?

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Tam między dwoma ołtarzykoma
tam kolebeczka jest zawieszona,
tam kołysała Pana Jezusa*
Panna Maryja.

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Same się kościoły pootwierały,
bo się Pana Boga uradowały.
Panna Maryja.

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Same się świece pozapalały,
bo się Pana Boga uradowały.
Panna Maryja.

*Wiersz 4 śpiewa się na tę samą melodię co wiersze 2 i 3