Każde stworzenie

Każde stworzenie,
śpiewaj swe pienie,
iż się narodził Stworzyciel,
a nas grzesznych Odkupiciel.
Śpiewajcie, ptaszkowie,
wdzięczni śpiewaczkowie,
Panu Bogu swojemu,
dziś narodzonemu,
śpiewajcie.

Śpiewaj, słowiku,
wdzięczny muzyku,
dobądź swej liry wesołej,
śpiewaj wesoło z anioły.
Śpiewajcie, ptaszkowie...

Śpiewaj, skowronku,
niebieski dzwonku,
ku górze się podbijając,
wiosnę miłą ogłaszając.
Śpiewajcie, ptaszkowie...

Zaśpiewaj, kosie,
na brzmiącym nosie,
niech się twój kornet ozowie,
Jezusa światu opowie.
Śpiewajcie, ptaszkowie...

Sowy, puchacze —
nocni surmacze,
którzy się w szopach kochacie,
Jezusa dziś w szopie macie.
Śpiewajcie, ptaszkowie...

Papugi, szpacy -
wymowni ptacy,
dobądźcie dziś swej wymowy,
mówcie: Witaj Królu nowy.
Śpiewajcie, ptaszkowie...

Wszystkie ptaszęta,
małe pisklęta,
śpiewajcie Panu swojemu,
dzisiaj z Panny zrodzonemu.
Czerkajcie, wróblowie,
kościelni stróżowie,
Panu Bogu swojemu,
dzisiaj zrodzonemu,
śpiewajcie.