Ach! Biada, biada mnie Herodowi

Ach! Biada, biada mnie Herodowi,
F C F g A d
Utrapionemu wielce królowi:
F C F g A d
Żem ja takiemu czasowi złemu
A d A
Popadł kłopotowi.
d A d
Żem ja takiemu czasowi złemu
F C F C
Popadł kłopotowi
A d

Doszła mnie jakaś dziwna nowina,
Mojej żałości wielka przyczyna:
Pojawiła się, narodziła się,
Przedziwna dziecina.

Rozmaicie to różni udają,
Czyli to prawda, czyli też bają:
Że ma królować, Żydom panować,
Tak mi powiadają.

Ach! Biada, biada mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce królowi:
Wierna czeladzi, czynić nie wadzi
Co ku kłopotowi.

Tę teraz wierność okażcie swoję,
Słudzy, dworzanie, żołnierstwo moje:
Bierzcie broń w ręce, pałasze, miecze,
Niechaj się nie boję.

Na koń co prędzej wszyscy wsiadajcie,
A do Betlejem miasta biegajcie:
Tam dla jednego dzieciątka małego,
Wszystkie wycinajcie.