Hej, hej, kolęda! Pannie Wikaryi

Hej, hej, kolęda!
F C
Hej, hej, kolęda!
F

Panno Wikarya,
F g C
Niechaj nas nie mija
F g C
Hej, hej, kolęda!
F B F C
Hej, hej, kolęda.
F B C F

Dziś twoja ochota,
W kolędzie szczodrota.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Bo dziś radość wszędzie,
Grają po kolędzie,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Pastuszkowie mali,
Gdy Boga poznali,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Dary swoje sporze
Składają w oborze,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Panu maleńkiemu,
W żłobie złożonemu.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

I my też dziś Tobie,
Tak godnej osobie,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Piosnkę po kolędzie,
Jako zwyczaj wszędzie,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Śpiewamy z wdzięczności,
Oraz powinności,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Niechaj Dobrodziejce
Naszej Bóg sowicie
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Nagrodzi tu zaraz,
Że łaskawa na nas;
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

I niebem wzbogaci,
Koroną odpłaci.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.