Idzie wiarus stary

Idzie wiarus stary
Do ludzi w kolędzie,
Witać nowe latko
I śpiewać wam będzie.

Słuchajcież, ludkowie,
Co wam wiarus powie,
Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda.

Małe Dziecię Jezus
W stajence się rodzi,
Wszystkich oswobodził,
Polskę oswobodzi.

Tylko z Nim trzymajmy,
Jemu chwałę dajmy,
Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda.

Ślicznie słonko świeci
Na niebie wysokim,
Lśni się śnieżek biały
Na polu szerokim.

Bądź jak śnieżek biały,
Polski ludu cały!
Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda.

Ojcze, idź do pracy,
Domu pilnuj matko,
Dzieci, wy do szkoły!
Przyjdzie nowe latko.

Wolności, swobody,
Jedności i zgody.
Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda.

A gdy przyjdzie do nas
Niebieska Dziecina,
Zyska wolność Polska,
Litwa, Ukraina.

Woła naród cały:
Przybądź, Jezu mały!
Hej, kolęda, koleda!
Hej, kolęda, kolęda.

Wtedy to dopiero
Przyjdzie wiarus stary
Powinszować ludziom
Wolności i wiary.

Wtedy krzykniem razem
Gardłem i żelazem:
Hej, kolęda, kolęda!
Hej, kolęda, kolęda.