Makaronika-Kolędnicy

Angelus tak polonis mówił właśnie
D e A D G
his verbis: Nutio vobis wielkie wesele,
E A D G D e D A
Zrodzony w ludzkim ciele,
D e D A
Zgodę wam przywróci.
D G A D

Cui że my wierzymy, ergo się dziś cieszymy,
I idziem do Waszmość po kolędzie,
Łaska pańska niech będzie
Nam co ofiarować.

Raz to do roku bywa, omnibus niech nalewa,
Quis łaskaw, miodu, wina nalewaj,
Nam kolędę dobrą daj,
Felix na świecie trwaj.

Jak nam nie dasz kolędy, będziem cię ganić wszędy,
Dicentes: skąpy, sknerka, nic nie dał,
Choć pieniędzy multum miał.
By taki nie bywał.

Gdy kolędy weźmiemy, wychwalać cię będziemy,
Dicentes; largus, datny, cnotliwy,
Daj Boże miłościwy,
By tutaj longe żył.

Przez Twoje narodzenie, daj grzechów odpuszczenie,
Któryś się dla nas na świat narodził,
Abyś nas oswobodził,
Z piekła gorącego.