W Betleeem w stajence

W Betleem w stajence
F F7
Jezusieńka cieszą,
g C F
Przywitać maleństwo
F F7
Pastuszkowie spieszą.
g C F

Zbudzili nas aniołowie,
C7 F
Każąc pokłon oddać Tobie:
G C
Pomóż nam biedakom
G C
Przez Twą świętą moc. Gloria!
F C F

Wygnali nas gospodarzy,
Niemka w kuchni knedle warzy:
Pomóż nam wygnańcom
Przez Twą świętą moc. Gloria!

Przybiegł do Betleem
Warszawiak zdyszany:
Nie mam gdzie zamieszkać
Jezusie kochany.

Jak ta stajnia połatana,
Tak Warszawa zgruchotana:
Odbuduj Warszawę
Przez Twą świętą moc. Gloria!

Z obozów, z obozów,
Przybyło ich wiele,
Zjedli by z ochotą
Wołu, osła, cielę.

Daj przetrzymać Jezu miły,
Już cierpimy ponad siły:
Wybaw nas z obozów
Przez Twą świętą moc. Gloria!

Przybył też z raportem,
Z szkockiego wybrzeża,
Młody żołnierz polski
Do swego pasterza.

Jezusowi ja melduję,
Że król Anglii zdrów się czuje:
Pomóż Boże Anglii Przez Twą
świętą moc. Gloria!
Z oflagów, stalagów,

Przybyli wojacy,
Każdy Polski bronił
To nie "jacyś tacy".
Dajcie ujrzeć Maleńkiemu,

Wysłucha głosu naszego:
Daj wywalczyć Polskę
Przez Twą świetą moc. Gloria!
Przybył też pan Adam