Bóg wam zapłać, Panie Gospodarzu

Bóg wam zapłać Panie Gospodarzu za tę kolędę,
F C B F C F C F
I wam także moja Gospodyńko, niech się tak stanie:
C B F C F C F
W domu i na polu, w ogrodzie, na roli.
F g C F g C
Jabłka, pszenica, owies, jarzyca.
F B F C F C F

Każda krówka niech się wam ocieli,
zber mleka dawa,
Każda kurka trzy razy kurczątka w roku oddawa.
Świnie i prosięta, jagnięta, cielęta,
By się mnożyły a tłuste były.

Góra wasza, stodoła, sypanie niech pełne będą,
Konie także i wasze, źrebięta, niechaj wierzgają:
Wszelkie zatem szczęście, daj to Panie Boże,
Gospodarzowi, dobrodziejowi.

Gospodyńce, dziatkom, przyjaciołom, zdrowie
daj Panie,
Niechże każdy od Pana Jezusa łaski doznaje:
Parobek i dziewka, poganiacz, pasterka,
By się cieszyli a was słuchali.