Po kolędzie omnes ad vos

Po kolędzie omnes ad vos, omnes ad vos pójdziemy,
G D G D G
Jeśli gratis dobrze się mieć będziemy.
G D G D G
Gloria, laus Bogu najprzód śpiewajmy, śpiewajmy,
A7 D G D7 G
Gospodarzom largus vesper przyznajmy, przyznajmy.
A7 D G D7 G

Zacznijcież już, mili fratres, kolędę,
Zaczem się wam na praemium zdobędę.
Proście Boga donet nobis fortunam,
Cum salute podążajmy hanc unam.

Niechże Deus błogosławi a sporze,
Deus w gumnie i spiżarni, w oborze.
Na nowy rok mittat tibi gaudia
Et prosperet według myśli omnia.

Dzisiaj prośmy Salvatorem z Maryją
Dobrodzieje longam vitam niech żyją,
A po śmierci super caelos wędrują,
Copiosam niech mercedem uczują.