Dobry wam dzień, Gospodarzu

Dobry wam dzień, Gospodarzu nasz miły,
F C F C F
Już dzisiaj rok jakeśmy tu nie byli.
F D7 g C F

Radzi wy nas bez pochyby widzicie,
Bo nie darmo rękę w kapsie dzierżycie.

Żegnaj wam Bóg, Gospodarzu nasz miły,
Byście i nam kolędę udzielili.