Chwalmyż wszyscy z weselem

Chwalmyż wszyscy z weselem
E cis H E A H E
Stworzyciela swego,
H H E
Bo przez nasze zbawienie
A H7 E
Z stanu panieńskiego
H E
Dziecię się narodziło
A E A H
Proroctwo sie spełniło
E A E H E
W jego narodzeniu.
A E
Dziwne to narodzenie,
H7 E
Bo sie zstało złączenie
H A E
Bóstwa z człowieczeństwem.
A H E H E

Niesłychane wcielenie
Synaczka Bożego,
Przedziwne narodzenie
Króla anjelskiego.
Radują sie anjeli,
Śpiewajęcy wesele
Stworzycielu swemu,
Bo ludzkie pokolenie
Przez to swe narodzenie
Odjął djabłu złemu.

Ezaijasz powiedział,
Iż sie narodzić miał,
Anjoł Pannie zwiastował,
Iż sie w niej wcielić miał.
Szczęśliwa jest ta Panna,
Iż k temu jest obrana
Z królewskiego rodu,
By Matka Bożą była,
Króla nam porodziła
Z niebieskiego dworu.

Gdy był świat popisowan
Z dekretu Augusta,
Szła Panna i z Józefem
Do Betleem, miasta
Powiatu żydowskiego,
Porodzić Syna swego,
Bo już czas przychodził,
Aby sie był narodził,
Co z dawna obiecan był
Od Ojca wiecznego.

Tam potym porodziła
Panna Syna swego,
W pieluszki go powiła,
Jakie w ten czas miała,
W jaślech go położyła,
Tego zacnego Syna,
Z nieba posłanego,
Gdzie są chwały anjelskie
I śpiewanie rozkoszne
Beze wszej tęskności.