Hej, hej, kolęda! Pannie Kuchmistrzyni

Hej, hej, kolęda!
F C
Hej, hej, kolęda!
F
(Jeden śpiewa) Kuchmistrzyczko nasza,
F g C
Dobra kiełbasa.
F g C
(Wszyscy śpiewają) Hej, hej, kolęda!
F B F C
Hej, hej, kolęda.
F B C F

Będzie po kolędzie,
Bo oto nie wszędzie
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Będziem kolędować,
Znacznie profitować.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Naładuj nam dobrze
Wszystkie torby szczodrze.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Pan Bóg ci poszczęści,
Kiedy nam ze sześci
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Jędyków darujesz,
Sakwy napakujesz.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

A za twą ochotę,
I znaczną szczodrotę
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Pan Bóg ci zapłaci
I niebem wzbogaci.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.