Nuż my, dziatki, zaśpiewajmy z weselem

Nuż my, dziatki, zaśpiewajmy z weselem,
Że Pan Krystus jest naszym Zbawicielem,

Który sie dnia dzisiejszego narodził,
A tym serca ludzi wszytkich ochłodził.

O czym z dawna prorocy powiadali,
Przyście jego od wieków zwiastowali,

Że Panienka Syna począć miała,
Która męża nigdy nie uznała.

Tego Syna Emanuel zwać mają:
Pan Bóg s nami, to imię wykładają,

Bo przez jego święte narodzenie
Poczęło sie, jest ludzkie odkupienie,

Z Bogiem Ojcem nas wszytkich zjednocenie,
A wiecznego żywota naprawienie.

Bądźże jemu chwała na wysokości
Z tej łaski a niewymownej miłości,

A nam tu na ziemi w tej śmiertelności
Pokój w dobrej wolej i w jedności.