Hej, hej, kolęda! Pannie Ekonomce

Hej, hej, kolęda!
F C
Hej, hej, kolęda!
F
(Jeden śpiewa)Mościa Ekonomko,
F g C
Nasza opiekunko.
F g C
(Wszyscy śpiewają) Hej, hej, kolęda!
F B F C
Hej, hej, kolęda.
F B C F

Bądże nam dziś rada,
Bo próżna parada
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Śpiewać po kolędzie,
Kiedy nic nie będzie.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

I smutna kolęda,
Kiedy pusta gęba.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Pasterze też mali,
Tutaj się zebrali.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Wzięliby po mierze
grochu, i po spyrze.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Obdarz ich kolędą,
A trzody strzec będą.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

I Jezus maluchny,
Bardzo ubożuchny;
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Na sianku złożony,
Zimnem przerażony;
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Chciej Go też obdarzyć,
Kolędą nadarzyć.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Spraw Mu koszuleczkę,
Z futerkiem czapeczkę.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Ten mały Robaczek,
Jako Mizeraczek
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Posiłeczku pragnie,
A nie każdy zgadnie,
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Czem się kontentuje,
Czego potrzebuje.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Daj pięknych jabłuszek,
Orzeszków i gruszek,
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

A On ci też za to
Nagrodzi bogato:
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Bo wiecznie wzbogaci,
Gdy niebem zapłaci.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.