Kołysanka Maryi Panny

W noc mroźną, gwieździstą noc,
gdzieś słychać w oddali śpiew.
To Maria, przy żłóbku dzieciny swej,
nuci pieśń rzewną, melodii tej.

Śpij, Mały Jezuniu, śpij,
w ubogim żłóbeczku śnij.
Choć biedna stajenka i lichy Twój strój,
a jednak, Tyś Zbawca i Król.