Hej, hej, kolęda! Pannie Podskarbini

Hej, hej, kolęda!
F C
Hej, hej, kolęda!
F

(jeden śpiewa)Mościa Podskarbini
F g C
Masz pieniądze w skrzyni
F g C
(wszyscy śpiewają)Hej, hej, kolęda!
F B F C
Hej, hej, kolęda.
F B C F

Masz klucze u pasa,
Stanie z winem flasza.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Są klucze na kołku,
Są pieniądze w worku.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Rachuj nam obficie,
Wrócić się sowicie.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Nagrodzić maluchny,
Pan Jezus miluchny
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Paluszkiem skazuje,
Na cię pokazuje,
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Byś Mu rada była,
Ochotnie służyła.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

A on ci w wieczności,
Za ten dar szczodrości.
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.

Koronę daruje,
Jak ci obiecuje
Hej, hej, kolęda!
Hej, hej, kolęda.