Hej, hej, kolęda! Pannie Szafarce

Hej, hej, kolęda,
F C
Hej, hej, kolęda!
F
(jeden śpiewa)Mościa Szafareczko,
F g C
Ochotna rybeczko,
F g C
(wszyscy śpiewają)Hej, hej, kolęda,
F B F C
Hej, hej, kolęda.
F B C F

Czas twój dziś kolędy;
Niechaj znają wszędy
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Twoją w tem ochotę,
W kolędzie szczodrotę
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Dzisiaj ci śpiewamy,
Bo się spodziewamy,
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Że nas utraktujesz,
Kolędę darujesz.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Daj smacznych kołaczy,
A nas to uraczy.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Bóg ci za te dary,
Byś nie szła na mary,
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Pozwoli wiek długi
I za twe usługi.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.

Koroną swą w niebie,
Ubogaci ciebie.
Hej, hej, kolęda,
Hej, hej, kolęda.